YUVARLAK MASALAR VE ÇALIŞMA GRUPLARI

İletişim
Uluslararası İlişkiler ve AB
Üyelik Geliştirme ve Üye İlişkileri
Sosyal Etkinlikler, Kültür ve Sanat
Kentsel Politikalar ve Kamu İlişkileri
Ekonomi, Finans ve Maliye
Hukuk ve Yasal Politikalar
Sanayi, Kalkınma ve Yatırım Ortamı
Sürdürülebilirlik, Çevre ve Sosyal Politikalar
Turizm ve Hizmetler
Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Başkan: Mehmet Bülent SAĞEL
Eş Başkan: Nail Fatih ARACI

Görevleri:

 • İletişim stratejileri ve politikaları oluşturmak
 • Strateji çalışmaları yapmak
 • Politikalar oluşturmak
 • Acil aksiyon planları yapmak ve olağan üstü durumlarda ki eylem planlarını belirlemek
 • Dergi, E-Dergi , WEB sitesi, Sosyal Medya Hesapları Yönetimi, Dijital duyurular vb. iletişim imkanlarını geliştirmek ve bu konuda çalışmalar yapmak
 • Dijital dünyada ve sosyal dünyada iletişim imkanlarını geliştirmek ve çalışmalar yapmak

Başkan: Yakup BENLİ
Eş Başkan: Devrim ÇUKUR-Mutlu Can GÜNEL

Görevleri:

 • İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki yabancı sermayeli kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek, üyelik geliştirme ve üye ilişkileri yuvarlak masasına önerilerde bulunmak
 • Bölgedeki yabancı sermaye yatırımlarının sorunlarına duyarlı olmak
 • Bölgeye doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artırılması amacıyla çalışmalar yapmak
  Üyelerimizin dışa açılma sorunlarıyla ilgilenmek
 • Derneğin ve üyelerinin yurtdışı ilişkilerini geliştirmek için öneriler hazırlamak, geliştirmek

Başkan: Sibel ZORLU
Eş Başkan: Gökmen ULUSOY

Görevleri:

 • ESİAD’a dernek profiline uygun yeni üye kazandırmak amacıyla çalışmalar düzenlemek, çeşitli kaynaklardan tavsiye yoluyla iletilen üye adaylarını incelemek, gerekirse ziyaret etmek, adayların dernek profiline uygunluğuna ilişkin görüş bildirmek.
 • Ayrılan üyelerin üyelikten ayrılma nedenlerini araştırmak, onları yeniden kazanmak için girişimde bulunmak. Üye ziyaretleri yoluyla iletişimi canlı tutmak.
 • Yeni üyelerin derneğe adaptasyonu amacıyla çeşitli yöntem ve etkinlikler düzenlemek.

Başkan: Mehmet Barış HİTAY
Eş Başkan: Selçuk KARCIOĞLU

Görevleri:

 • Üyeler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek, üyelerin birbirleriyle olan iletişimini güçlendirmek amaçlı etkinlik ve gezi programları düzenlemek.
 • Üyelerin derneğe aidiyet duygusunu geliştirici yönde çalışmalar yapmak, etkinliklere katılma potansiyeli olup da katılamayan üyelerin derneğe olan aidiyet duygularının artırılmasına yönelik ziyaretler ve uygulamalar geliştirmek.
 • Yeni üyelerin derneğe adaptasyonu amacıyla çeşitli yöntem ve etkinlikler düzenlemek.
 • ESİAD Kültürünün yaşatılması yönünde etkinlikler önermek
 • Sanatsal aktivitelere öncülük edebilecek faaliyetler önermek

Başkan: Feyyaz ÜNAL
Eş Başkan: Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU

Görevleri:

 • Yerel yönetimlerle ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek
 • Yerel yönetimler ve icraatlarını değerlendirip görüş oluşturmak
 • Geleceğe dönük kentleşme politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak
 • İzmir’in “bilgi” (knowledge) ve “iletişim” teknolojilerinde önemli üretim ve hizmet merkezlerinden biri olabilmesi, eko sisteminin ve kent yapılanmasının bu hedefle uyumlu hale getirilebilmesi için gerekli araştırmaları yapmak ve sonuçları rapor haline getirmek
 • Ankara Gündemini takip etmek, gerekli konularda bilgilendirmede bulunmak
 • Siyasi partilerle ilişkilerin koordinasyonunu sağlamak
 • ESİAD’ın parlamento ilişkilerini yönlendirici önerilerde bulunmak
 • ESİAD’ın kamu kurumları ve bürokrasi ile diyaloğunu geliştirmek

Başkan: Muhittin BİLGET
Eş Başkan: Yakup BENLİ – Halil NADAS

Görevleri:

 • Dünya, ülke ve bölge ekonomisindeki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek
 • Ekonomik konularda görüş oluşturulmasına katkıda bulunmak
 • Bilgi ve değerlendirmelerini üyelerle paylaşmak
 • Ekonomi ve maliye politikaları konusunda çalışmalar yapmak

Çalışma Grupları
> Ekonomi Gözlem Grubu

Başkan: Av. Devrim ÇUKUR
Eş Başkan: Av. Ali TOPÇU

Görevleri:

 • Hukuk, yargı ve yasal politikalar konusunda görüşler sunmak
 • Kamuoyunu ilgilendiren olaylar hakkında hukuki görüş için aktivitelerde bulunmak
 • İş dünyasını ilgilendiren yeni kanun ve tüzükler hakkında bilgilendirmede bulunmak
 • İş dünyasını ilgilendirebilecek yeni kanun ve tüzükler için ESİAD görüşleri doğrultusunda çalışmalar yapmak

Başkan: Perihan İNCİ
Eş Başkan: Levent SARIGÖZOĞLU

Görevleri:

 • Bölge ve Türkiye sanayisinin yönü ile ilgili yeni fikirlerin önerilmesi
 • Sanayici üyelerimizi ilgilendiren güncel konular ile ilgili faaliyetlerde bulunmak ve öneriler sunmak
 • Sanayicilerin karşılaştığı sorunların çözümü için fikirler geliştirmek ve diğer STKlar ile (İZTO ve EBSO vb.) işbirliği ortamı oluşturmak
 • ESİAD’ın teşvikler vb. konularda politika üretmesine katkı koymak, öneriler sunmak

Çalışma Grupları

> Girişimcilik, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu

 • Yeni nesil girişimcilik, bilişim, teknoloji ve dijital dönüşüm konularında çalışma yapmak.

Başkan: Süleyman HANÇERLİ
Eş Başkan: Gökhan SERDAR

Görevleri:

 • Birleşmiş Milletler 17 Kalkınma Hedefi çerçevesinde çalışmak
 • Global Compact Türkiye Network’ü ile uyumlu çalışmalar yapmak
 • Global Compact imzacısı olabilecek şirketleri teşvik etmek
 • ESİAD SÜR toplantılarının içeriğini çalışmak
 • Sürdürülebilirlik başlıkları hakkında gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılmak üzere öneriler sunmak

Çalışma Grupları

> Toplumsal ve İş Dünyasında Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlik ve sosyal politikalar konularında çalışma yapmak

Başkan: Cenk KARACE
Eş Başkan: Naile GÖÇEN ÇUKUROVA

Görevleri:

 • Turizmin geliştirilmesi konusunda turizm paydaşlarıyla koordinasyon içinde olmak
 • Turizm sektörüne yönelik toplantılar yapmak ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak
 • Turizm sektörü ile ilgili gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılmak üzere öneriler sunmak

Başkan: Cavit Murat AKKANLAR
Eş Başkan: Murat GÜNER

Görevleri:

 • Gıda, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi konusunda paydaşlarıyla koordinasyon içinde olmak
 • Gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik toplantılar yapmak ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak
 • Gıda, tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgili gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılmak üzere öneriler sunmak
 • Gıda, tarım ve hayvancılık teknolojileri konusunda Sanayi, Kalkınma ve Yatırım ortamı yuvarlak masasıyla işbirliği yapmak.