esiad rss besleme

Tarihçe

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD), Ege Bölgesinin önde gelen sanayicisi ve işadamlarının önderliğinde, 16 Mart 1992’de kurulmuş, 4 Temmuz 1992’de faaliyete başlamıştır. Hür teşebbüse dayalı bir ekonomik kalkınma anlayışı içerisinde, Ege Bölgesi’nin Türkiye’nin kalkınma mücadelesinde daha aktif rol almasını sağlayacak yapıya kavuşması için çalışan gönüllülük esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşu olan ESİAD’a, bölgenin önde gelen sanayici ve iş insanları üyedir.

ESİAD üyelerinin yönetiminde bulunan şirketler yaklaşık 112 bin kişiye istihdam sağlamakta olup şirketlerin yıllık toplam cirosu 17.485 milyar dolar, toplam ihracat hacmi ise, 8.143 milyar dolar civarındadır.

ESİAD, üretime dayalı bir kalkınmanın önemini vurgulayarak, ülkemizin ve Ege Bölgesi’nin ekonomik, sosyal sorunları ile gelişme potansiyeline ilişkin görüş ve önerilerini medya, yayın, toplantı vb. yollarla kamuoyuna duyurmakta, Bölgenin potansiyeli ve değerlerini ön plana çıkartacak ortamlar oluşturmaya çalışmaktadır. Sanayici kesim başta olmak üzere, bölge iş dünyasını bilgilendirme, sorunlarının çözümü için çaba gösterme ve birbiriyle kaynaştırma gibi işlevleri de görevleri arasında görmektedir. Bir sivil toplum örgütü olarak toplumumuzun kültürel açıdan gelişmesine de katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Dış ekonomik ilişkilere özel bir önem veren ESİAD, bölgenin ve Türkiye’nin tanıtımı yanında, işinsanları ve işletmeler arasında işbirliği olanaklarını geliştirme çabası içindedir. ESİAD bünyesinde Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği ile işbirliği yaparak kurulan AB Bilgi Merkezi, kamuoyunu, bölgesel kuruluşları AB ve kurumları, politikaları hakkında bilgilendirme ile yetinmeyip mevcut enformasyon kanallarından Türkiye-AB ilişkilerini geliştirme amacına yönelik olarak da yararlanmaktadır.

11 kişilik Yönetim Kurulu tarafından yönetilen ESİAD’ın faaliyetlerine çeşitli konularda üyelerin katılımıyla oluşturulan komiteler destek vermektedir. Derneğin en yüksek danışma organı olan “Yüksek İstişare Konseyi” ise tüm üyelerin katılımıyla oluşmakta yılda 2 defa toplanarak ülke ve bölge gündemindeki güncel konuları değerlendirmektedir.

Basifed türkonfed AB Bilgi Merkezi İzmir