esiad rss besleme

Tarihçe

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD), Ege Bölgesinin önde gelen sanayici ve işinsanlarının önderliğinde, ülkemiz iş dünyasını, kökleri Ege’ye uzanan evrensel demokratik, çağdaş yaşam değerleri rehberliğinde, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel düzeyde başarılı bir geleceğe taşıyan öncü sivil toplum kuruluşu olmak vizyonuyla 16 Mart 1992’de kurulmuştur.

Girişimciliğe ve piyasa ekonomisine dayalı bir ekonomik kalkınma anlayışı içerisinde, Ege Bölgesi’nin Türkiye’nin kalkınma mücadelesinde daha aktif rol almasını sağlayacak yapıya kavuşması için çalışan ESİAD, yaklaşık olarak 20 milyar dolar toplam iş hacmi ve 60 bin istihdam ile çoğunluğu İzmir sanayisi olmak üzere yarattığı katma değer açısından bölgenin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası kuruluşudur.

Yaklaşık 200 üyesinin temsil ettiği 450 civarında firma, İzmir’deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Ege Serbest Bölgesi başta olmak üzere çeşitli organize sanayi bölgeleri ile serbest bölgelerde faaliyet göstermekte, kayıtlı istihdam, katma değer ve dış ticaret açısından Ege endüstri ve iş yaşamının lokomotifliğini yapmaktadır. Sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerinde, ağırlıklı olarak çimento, yapı malzemeleri, inşaat, gıda, otomotiv, elektronik, demir-çelik, tekstil, kimya, lojistik, limancılık ve boya alanlarında faaliyet gösteren üyelerimizin 29’u İstanbul Sanayi Odası “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi”nde, 28’i ise Ege Bölgesi Sanayi Odası “100 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi”nde yer almaktadır.

ESİAD, üretime ve uluslararası ticarete dayalı bir kalkınmanın önemini vurgulayarak, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir gelişme için ülkemizin ve Ege Bölgesi’nin ekonomik, sosyal sorunları ile gelişme potansiyeline ilişkin görüş ve önerilerini medya, yayın, toplantı vb. yollarla kamuoyuna duyurmaktadır. Bölgenin potansiyelini ve değerlerini ön plana çıkartacak platform ve çalışma grupları oluşturarak, sanayici başta olmak üzere, bölge iş dünyasını bilgilendirme, ekonomik gündemle ilgili öneri ve katkı verme yolunda çalışmalar yapmaktadır.

Bu anlayışla ESİAD,  sanayileşme, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir gelişme konularından iş dünyasına ve topluma farkındalık yaratarak katkı sağlayacak birçok toplantı düzenlemiş ve projeler yürütmüştür.

ESİAD ayrıca, ülkemizde sanayici ve iş dünyası derneklerinin yanısıra Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) kuruluşu başta olmak üzere üst örgütlenmelerinde aktif rol almış bir dernek olarak, 25 yıldır iş dünyasında sivil toplum anlayışının gelişmesi için öncülük yapmakta, bölgesel kalkınma yanında, özellikle toplumumuzun AB’ye üyelik sürecinde bilgilenmesi ve bilinçli bir katılım performansı göstermesi yönünde ciddi katkılarda bulunmaya çalışmaktadır. 20 yılı aşkın süredir ESİAD’ın ev sahipliği yaptığı İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi bu çerçevede çok sayıda faaliyete ve projeye imza atarak Avrupa Birliği konusunda önemli bir referans noktası olma başarısını göstermiştir.

Dış ekonomik ilişkilere özel bir önem veren ESİAD, bölgenin ve Türkiye’nin tanıtımı yanında, iş insanları ve işletmeler arasında işbirliği olanaklarını geliştirme çabası içindedir. Bu kapsamda yabancı heyetlerle iş insanlarını sıklıkla bir araya getirmektedir.

11 kişilik Yönetim Kurulu tarafından yönetilen ESİAD’ın faaliyetlerine çeşitli konularda üyelerin katılımıyla oluşturulan komiteler destek vermektedir. Derneğin en yüksek danışma organı olan “Yüksek İstişare Konseyi” ise tüm üyelerin katılımıyla oluşmakta, belirli aralıklarla toplanarak ülke ve bölge gündemindeki güncel konuları değerlendirmektedir.

Basifed türkonfed AB Bilgi Merkezi İzmir