esiad rss besleme

ULUSLARARASI SERMAYE VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİ

Görevleri:

 • İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki yabancı sermayeli kuruluşlar ile iletişimi ve ilişkileri geliştirmek ve bu kuruluşlarda ESİAD’ın bilinirliğini, etkinliğini ve işbirliğini artırmak, bu amaçla ziyaretler de yapmak
 • Bölgedeki Yabancı Sermayeli Şirketlerden üye kazanmak ve üyelik ilişkilerinin gelişimine katkı sağlamak
 • Bölgedeki yabancı sermayeli şirketlerin sorunlarını tespit etmek, bunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirmek
 • Bölgemizde yabancı sermaye yatırımları için gereken  yatırım ortamını geliştirecek önerilerde bulunmak ve bu yatırımların artırılması için girişimlerde bulunmak
 • Üyelerimizin uluslararasılaşma ve dışa açılma konularıyla ve sorunları ile ilgilenmek
 • Derneğin ve üyelerinin uluslararası ilişkilerini geliştirmek için öneriler ve projeler hazırlamak
 • Derneğimizin AB ve diğer her türlü uluslararası projelerinin koordinasyonu
 • Bölgedeki konsolosluklar, yabancı ülke ticaret ofisleri, temsilcilikler ve her türlü uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iletişimi ve ilişkileri geliştirmek ve bu kuruluşlarda ESİAD’ın bilinirliğini, etkinliğini ve işbirliğini artırmak
 • TÜSİAD, BASİFED, diğer bölgesel dernek ve federasyonlar ile TÜRKONFED bünyesindeki yabancı sermaye ve Uluslararası ilişkiler komiteleri ile iletişimi ve ilişkileri geliştirmek ve bu kuruluşlarda ESİAD’ın ve komitemizin bilinirliğini, etkinliğini ve işbirliğini artırmak
 • Avrupa Birliği Organ ve Kurumları ile, Avrupa Konseyi, OECD, Birleşmiş Milletler ve sair her türlü uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iletişimi ve ilişkileri geliştirmek ve bu kuruluşlarda ESİAD’ın bilinirliğini, etkinliğini ve işbirliğini artırmak
 • Uluslararası iş ziyaretleri, ikili görüşmeler konusunda organizasyonlar yapmak, toplantılar ve seminerler düzenlemek
 • ESİAD üyelerini uluslararası gündem ve gelişmeler konusunda bilgilendirmek, üyelerin gündemdeki bu konu ve gelişmeler hakkında kanaatlerini anket ve diğer yöntemlerle toplamak ve ilgili kurumlara iletmek

Başkan: Av. Devrim Çukur

Basifed türkonfed AB Bilgi Merkezi İzmir