esiad rss besleme

SOSYAL İLİŞKİLER VE ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ

 

Görevleri:

  • ESİAD’a dernek profiline uygun yeni üye kazandırmak amacıyla çalışmalar düzenlemek, çeşitli kaynaklardan tavsiye yoluyla iletilen üye adaylarını incelemek, adayların dernek profiline uygunluğuna ilişkin görüş bildirmek.
  • Ayrılan üyelerin üyelikten ayrılma nedenlerini araştırmak, onları yeniden kazanmak için girişimde bulunmak. Üye ziyaretleri yoluyla iletişimi canlı tutmak.
  • Üye profil bilgilerinin ve veri envanterinin sürekli güncellenmesini ve ilgili veri sisteminin yönetimini sağlamak.
  • Üyelere iş geliştirme yöntemleri, yeni iş modelleri, iş adamı imajının yükseltilmesi, yeni trendler vb. konularda destek olacak faaliyetler hazırlamak.
  • Üyeler arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, üyelerin birbirleriyle olan iletişimini güçlendirmek amaçlı etkinlik ve gezi programları düzenlemek.
  • Üyelerin derneğe aidiyet duygusunu geliştirici yönde çalışmalar yapmak, toplantılara katılma potansiyeli olan üyelerin derneğe olan aidiyet duygularının artırılmasına yönelik ziyaretler ve uygulamalar geliştirmek.
  • Yeni üyelerin derneğe adaptasyonu amacıyla çeşitli yöntem ve etkinlikler düzenlemek.

Başkan: Mustafa Karabağlı

Basifed türkonfed AB Bilgi Merkezi İzmir