esiad rss besleme

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

Görevleri: 

  • Ege bölgesinde iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalığını ve etkisini artırmak
  • Bu amaca yönelik geliştirdiği strateji, yaklaşım ve projelerle ESİAD’ın bir sivil toplum kuruluşu olarak öncü ve örnek olmasını sağlamak
  • Sürdürülebilir kalkınma konusunda örnek teşkil edecek iyi uygulamaların artmasını teşvik etmek, tanıtılmasını sağlamak

Başkan: Betül Elmasoğlu

Basifed türkonfed AB Bilgi Merkezi İzmir