esiad rss besleme

Federasyonumuz

BATI ANADOLU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU
(BASİFED)
1997′den beri birlikteliklerini güçlendirip yeni boyutlar katarak geliştiren Türkiye SİAD Platformu üyesi dernekler, 2002 yılında başlatılan çalışmalarla Türkiye düzeyinde beş Bölge Federasyonu ve bir Sektörel Dernekler Federasyonu olmak üzere altı Federasyonda bir araya gelerek yeni bir yapılanma oluşturmuşlardır.

Bu Federasyonlardan ‘ilki’ olan BASİFED, Antalya’dan Çanakkale’ye Batı Anadolu’da 13 ili (Çanakkale- Balıkesir- Kütahya- Manisa- İzmir- Uşak- Afyon- Denizli- Aydın- Isparta- Burdur- Muğla- Antalya) kapsayan bir bölge içinde 16 derneğin güç birliği yaparak bir araya gelmesiyle 9 Eylül 2003 tarihinde İzmir’de kurulmuştur.

Bölgesindeki 13 ilde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleriyle kuruluş amaçları aynı olan sanayici ve işadamları derneklerinin ortak sesi olarak;
•bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak,
•bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonlarını geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik projeler geliştirmek,
•iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna ve yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak BASİFED’in temel misyonudur.

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonunu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak;

•bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi,
•laik, demokratik ve etkin bir hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasını sağlamak,
•sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek üzere bağımsız bir platformda, temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme oluşturmak başlıca hedefidir.
BASİFED, bu misyon ve hedeflerini gerçekleştirmek için, Federasyon olarak veya yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kurumlar ve benzer STK’larla işbirliği halinde çalışmalar yapmaktadır. (TÜSİAD v.b.)

BASİFED, bu yapısal özelliğiyle, AB ile entegrasyon sürecinde Türkiye’deki STK’ların yeniden yapılanmasında bölgesel düzeyde ilk ve somut örneklerden birini oluşturmaktadır.

BASİFED’in yapılanmasındaki en önemli özelliklerden birisi de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kurulmasında öngörülen; ve buna koşut AB ile uyum çalışmaları çerçevesinde Türkiye’nin bölgesel kalkınma politikalarında uygulanacak ve Türkiye’yi bölgelere ayıran Bölgesel Birimler Sınıflandırılması Düzey 2 / NUTS 2 projesine örnek oluşturmasıdır.

http://www.basifed.org

Basifed türkonfed AB Bilgi Merkezi İzmir