esiad rss besleme
12
Ekim
2018

“YENİ GELİŞMELER IŞIĞINDA EKONOMİK PARADİGMALAR”

Derneğimiz tarafından düzenlenen “Yeni Gelişmeler Işığında Ekonomik Paradigmalar” konulu toplantıya Gazeteci Yazar, Ekonomist Ege Cansen konuk oldu. Ekonomik gelişmeler, Yeni Ekonomi Programı ve Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nın gündeme geldiği toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız Fadıl Sivri, maliye politikasının bu dönemde şekillendirilmesi gereken en önemli alanlardan biri olduğunu söyledi.

“Sanayi üretimini tetikleyen yapısal reformlar”

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Sivri, enflasyonla mücadelenin tüm kesimlerce sahiplenilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Açıklanan önlemlerin enflasyonun etkilerinin yanı sıra nedenlerini de kapsaması gerektiğini vurgulayan Sivri, “Ülke olarak Yeni Ekonomi Programı ile de uygun yerli üretimi destekleyici bir şekilde topyekün reform gündemine dönmemiz gerekiyor. Vergiden sosyal güvenliğe, tarımdan Ar-Ge’ye bir dizi alanda nitelikli sanayi üretimini tetikleyen yapısal önlemlerle ülkemizin sürdürülebilir bir ekonomi modeline geçmesinden başka çaremiz yok. Bunun için de öncelikle çıpalı bir ekonomi programı oluşturarak başta AB olmak üzere uluslararası ilişkilerde paydaşlarımızla sağlıklı bir ortamın yaratılması, siyasetin ekonomi üzerindeki ağırlığının azaltılması, özerk kurumların bağımsız ve liyakate dayalı çalışmasının tesis edilmesi ve Türkiye’de büyümenin üretim ve teknoloji odaklı, daha akıllı, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için gerekli zeminin yaratılması gerekmektedir” dedi.

7_

“KDV’lerin iadesi nefes aldırır”

Sanayide yüzde 70’leri bulan elektrik-doğalgaz zamları gibi maliyet baskısı yaratan konularla, KDV iadeleri ile bankacılık sisteminin likidite problemi gibi finansman konularına eğilmenin öncelik arz ettiğini belirten Sivri, programda yer alan likidite sorunu olan şirketlere çerçevesi çok iyi çizilmiş bir şekilde finansman desteğinin sağlanmasının ekonomik durgunluk ortamının en az hasarla üstesinden gelinmesine katkıda bulunacağını söyledi. KDV’lerin iade edilmesi, Eximbank kredilerinin daha ulaşılabilir olmasının sağlanması ve yeni kredi imkanlarının yaratılması gibi önlemlerin de reel sektörün finansman sorununa ciddi destek sağlayabileceğini ifade etti. Sivri, “Üretimimiz için kullanmak durumunda olduğumuz ve sürekli artan elektrik ile doğalgaz fiyatlarının yılsonuna kadar sabitlenmesi de üreticinin geçici bir süre için nefes almasını sağlayacaktır. Bürokrasinin yeni yatırımların önünü açacak niteliğe bürünmesini bekliyoruz. Ülkemizin verimlilik ve rekabette geri kalmaması için sanayimizin hem likiditeye hem de ileri teknolojiye erişim sağlaması aksatılmamalıdır.” diye konuştu.

3_

Türkiye ekonomisinin 3 batıl inancı

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin gelişmiş ülkelerin manyetik alanı içerisinde yer aldığını belirten Ege Cansen, yabancı yatırımların ülkeye gelmesinin olumlu etkilerine karşın çıkmasının ağır sonuçlarına dikkat çekerek yabancı sermaye girişinin belirli kriterlere bağlanması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin ekonomik durumunu da değerlendiren Cansen, gelişmiş ve büyük ekonomilerin tek para birimli, Türk ekonomisinin ise çift para birimli olduğunu söyledi. Tek para birimli ülkelerde geçerli olan faiz, genişleme, daralma, enflasyon ilişkisinin Türkiye’de ters çalıştığını ifade eden Cansen, “Çift para birimli Türk ekonomisinde devalüasyon-enflasyon sarmalı vardır. Fiyat istikrarı TL’nin değerli olmasıyla sağlanır. Değerli TL, cari açık yaratarak finansal istikrarı bozar. Bu da fiyat istikrarını bozar. Ülkemizde ekonomiye dair üç büyük batıl inanç hakim. Türkiye’de tasarruf açığı var deniliyor ancak yoktur. Kamu iç borcunun düşük olması güçlü yanımız olarak görülürken aslında değildir. Ve son olarak yüksek faiz tasarrufu arttırır denilse de aslında azaltır” dedi.

5_

Zor günleri de aşabiliriz

ESİAD üyelerinin sorularını da yanıtlayan Cansen, ekonomide sıkıntılar olduğunu ancak bazı sıkıntılı ortamların iyi gelişmelere de zemin hazırlayabileceğine dikkat çekerek, “Umutsuz olmamalıyız. Sıkıntılarımız çok belki ama bunlar bugüne kadar ekonomide uygulanmayan kararların alınmasını sağlayabilir. İşimiz çok zor ama doğru kararlar alınıp, ivedilikle uygulanırsa bu zor günleri de faturasını ödeyerek aşabiliriz” diye konuştu.

1_

Toplantının sonunda üyelerimizin sorularını da cevaplayan Ege Cansen’e, Yönetim Kurulu Başkanımız Fadıl Sivri tarafından günün anısına ESİAD kritali takdim edildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI FADIL SİVRİ’NİN KONUŞMA METNİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

Basifed türkonfed AB Bilgi Merkezi İzmir