esiad rss besleme
22
Ekim
2018

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN YAPILANMASI VE İŞLEYİŞİ”

T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un konuk konuşmacı olduğu “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Yapılanması ve İşleyişi” konulu toplantımızı 19 Ekim tarihinde, İzmir Hilton Otel’de gerçekleştirdik. Üyelerimizin yanısıra, geniş yelpazedeki katılımcıların ilgi gösterdiği toplantı kapsamında Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi anlatıldı.

IMG_7379_

 “Üretken bir topluma ihtiyaç var”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet yapılandırmasının toplumun güncel ihtiyaçlarını, ekonominin ve sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliklerini, bireysel hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü gözetmesi gerektiğini açış konuşmasında dile getiren Yönetim Kurulu Başkanımız Fadıl Sivri, bürokratik engelleri azaltarak sanayi yatırımları için gerekli hızlandırılmış etkin bir yapıya kavuşturmasının önemine dikkat çekti. Yeni düzenlemeler ve mevzuat yapılırken ekosistemin bütün oyuncularıyla yeteri kadar görüş alışverişinde bulunulmasının sistemin sağlıklı işleyişi için elzem olduğunu belirten Sivri, “İlk planda sanayi ve üretim temelli kalkınma için iş dünyamızın beklentilerini rekabet gücümüzü ve refahımızı artıracak reformist ekonomik politikalara, liyakatla yönetilen bağımsız ve güçlü kurumlara, çağdaş bir eğitim anlayışına, her alanda kadın-erkek eşitliğine, dünya ile bütünleşmemizin önemini kavrayan, diplomasiden asla vazgeçmeyen bir dış politikaya, evrensel kurallara bağlı işleyen ve toplumun tamamen güvenini kazanmış bir yargı sistemine, kutuplaşmadan, uzlaşı kültürüyle birlikte yaşayan huzurlu ve üretken bir topluma ihtiyacımız var” dedi.

IMG_6863_

İzmir’in milli gelirden aldığı pay artırılmalı

Ege Bölgesi’nin lokomotifi olan İzmir’e ayrı bir başlık açan Sivri, İzmir’in temel ekonomik göstergelerde ülkenin en gelişmiş şehirleri arasında yer aldığını ve bunun en önemli nedeninin tarihsel kökenleri olan güçlü ticari ilişkileri ile çok geniş sektörel yapısı olduğunu vurguladı. Son on yıl içinde İzmir’in milli gelirden aldığı payın beklenilen oranda gelişmediğini ifade eden Sivri, “Cari açığı azaltıcı, teknolojik gelişimi ve inovasyonu hızlandıracak biyoteknoloji ve genetik gibi sağlık endüstrilerinin ve bağımsız araştırma enstitülerinin yanı sıra tarım teknolojileri, kimya, ilaç gibi sanayilerin İzmir’e gelmesini arzu ediyoruz. Sağlık teknolojileri, dijitalleşmiş İyi Tarım Uygulamaları gibi birçok alanda faaliyet gösteren firmalarımız çok uluslu ve yerel firmaların dikkatini İzmir’e çekerek kümelenme politikasına katkı sağlamaktadır. Nitelikli insan gücünü cezbederek beyin göçünü tersine çevirebilecek yeni kurumların bölgemize gelmesi önemli bir beklentimizdir. Hâlihazırda kent çeperine yayılmış 9’u aktif, 4’ü inşa halinde olan 13 organize sanayi bölge, 2 serbest bölge, 4 teknoloji geliştirme bölgesi ve 4 ana ticaret limanı ile altyapı, ekosistem ve nitelikli işgücü ile yatırım ve küresel rekabette İzmir’in öne çıkması için her açıdan hazırız” diye konuştu.

 IMG_6900_

Yeni sistem halk odaklıdır

Yönetim Kurulu Başkanımız Fadıl Sivri’nin ardından kürsüye gelen T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 16 Nisan değişikliği ile birlikte halkın hükümeti belirlemede hak sahibi olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni anlatan detaylı bir sunum yaptı.

IMG_6943_

Toplantının sonunda katılımcıların sorularını da cevaplayan Mehmet Uçum’a, Yönetim Kurulu Başkanımız Fadıl Sivri tarafından günün anısına Camdan Troya Sikke’si takdim edildi.

IMG_6981_

Basifed türkonfed AB Bilgi Merkezi İzmir