esiad rss besleme
20
Aralık
2014

IPA: 2014’de Batı Balkanlar ve Türkiye’deki reformları desteklemek üzere 2 milyar €’luk paket

web_ab

Avrupa Komisyonu – Basın Bildirisi 

IPA: 2014’de Batı Balkanlar ve Türkiye’deki reformları desteklemek üzere 2 milyar €’luk paket 

Brüksel, 17 Aralık 2014

Avrupa Komisyonu, AB’ye katılmak isteyen ülkelerde reformları desteklemeye yönelik katılım öncesi mali yardım programlarının (IPA) 2014 paketini bugün tamamlamıştır. Bu çerçevede, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan, Kosova ve Türkiye IPA kapsamında toplam 2 milyar €’luk fondan faydalanabilecektir. Paket ayrıca önümüzdeki üç yıl boyunca Türkiye ve Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti’nde belli sektörleri desteklemeye yönelik çok-yıllı programlar da içermektedir.

Komisyon’un Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Üyesi Johannes Hahn konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır; “Bu fonlar yargı ve kamu idaresinin modernleştirilmesinden genişleme ülkeleri ile AB Üye Devletleri arasında altyapı ve bağlantısallık yatırımlarına uzanan, bir dizi somut demokratik ve ekonomik reformu destekleyecektir. Bu şekilde bölgede istikrar, ekonomi ve yatırım potansiyeli daha da güçlendirilecektir.”

Bu yılki finansman, faydalanıcıların kendi reform ve kalkınma gündemlerini de dâhil etmelerini mümkün kılmak suretiyle, programların daha güçlü bir şekilde sahiplenilmesini sağlayacaktır. Arnavutluk’ta kamu finansmanı yönetimi sisteminin reformdan geçirilmesine yönelik bütçe desteği içeren program, Batı Balkanlar’da bu türden ilk örneği oluşturmaktadır.

AB desteğinin daha etkin şekilde kullanımını ve AB standartlarının benimsenmesini ve uygulanmasını öngören programlar, kamu idaresinin reformdan geçirilmesine yönelik projelerle daha iyi yönetişim üzerinde odaklanacaktır. Bunlara ilaveten, yargı ve temel haklar alanında daha fazla reform gerçekleştirilmesini ve organize suçlarla ve yolsuzlukla mücadelenin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Ülke bazında ayrıntılı bilgi:

Ülke € tutarı Finanse edilen başlıca sektörler
Arnavutluk 66,746,389.00 Demokrasi ve Yönetişim, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar
Bosna Hersek 22,581,834.00  

Demokrasi ve Yönetişim, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar, Rekabetçilik ve Yenilik, Yerel Kalkınma Stratejileri, Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar

Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti
2014 ulusal programı
2014 – 2016 çok-yıllı eylem programı
 

 

52,717,811.25

 

81,271,609.70

 

 

Demokrasi ve Yönetişim, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar, Rekabetçilik ve Yenilik

 

Çevre ve İklim Değişikliğiyle Mücadele, Ulaştırma

Kosova 66,050,000.00 Demokrasi ve Yönetişim, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar, Enerji, Rekabetçilik ve Yenilik, Tarım ve Kırsal Kalkınma
Karadağ 35,707,300.00  

Demokrasi ve Yönetişim, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar, Çevre ve İklim Değişikliğiyle Mücadele, Ulaştırma, Rekabetçilik ve Yenilik, Tarım ve Kırsal Kalkınma

Sırbistan 115,090,000.00  

Demokrasi ve Yönetişim, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar, Enerji, Rekabetçilik ve Yenilik ve Eğitim, istihdam ve sosyal politikalar.

Türkiye
2014 ulusal programı

 

2014-2016 çok-yıllı eylem programı

 

366,040,000.00

 

793,090,000.00

 

 

Demokrasi ve Yönetişim, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar, Enerji, Tarım ve Kırsal Kalkınma

 

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar, Rekabetçilik ve Yenilik, Ulaştırma, ve Çevre ve İklim Değişikliğiyle Mücadele

Sınır ötesi programlar 11,400,000.00 Turizm, Kültür ve Tabiat Varlıkları, Çevrenin korunması, İstihdam, Hareketlilik, Sosyal İçerme, Rekabetçilik, KOBİler, ticaret ve yatırımlar, Gençlik, eğitim ve beceriler
Sivil Toplum Aracı 2014 – 2015 68,700,000.00 Sivil toplumun güçlendirilmesi, medya özgürlüğü
Birden fazla ülkeli 152,600,000.00 Yatay destek, bölgesel yapılar ve ağlar, bölgesel yatırım desteği, bölgesel işbirliği
Sel sonrası toparlanma ve sel riski yönetimi için özel tedbirler 127,000,000.00 Bosna Hersek ve Sırbistan’da sel sonrası toparlanma ve sel önleme
Destekleyici tedbirler 21,082,478.00 Mali Denetim, Değerlendirme, İzleme, Bilgi ve İletişim, Bosna Hersek’de Yüksek Temsilci Ofisine destek

 

Basın için iletişim:
Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70)
Anca PADURARU (+ 32 2 296 64 30)

Kamuoyunun genel soruları için:
Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email

Basifed türkonfed AB Bilgi Merkezi İzmir